Breeder

Takigawa

Mr Nishikigoi Stock

See Details
Sold Out
Sansai Female Yamabuki (Takigawa)

TAK-SP01

SANSAI FEMALE YAMABUKI

74 cm.

40 Kg.

1 pcs

See Details
Yonsai Female Mukashi Ogon (Takigawa)

TAK-SP02

YONSAI FEMALE MUKASHI OGON

81 cm.

50 Kg.

1 pcs

See Details
Sold Out
Yonsai Female Yamabuki (Takigawa)

TAK-SP03

YONSAI FEMALE YAMABUKI

80 cm.

50 Kg.

1 pcs

See Details
Yonsai Female Mukashi Ogon (Takigawa)

TAK-SP04

YONSAI FEMALE MUKASHI OGON

80 cm.

50 Kg.

1 pcs