Breeder

Sakai FF

Mr Nishikigoi Stock

See Details
Sansai Female Sandan Kohaku (Sakai FF)

SFF-SP01

SANSAI FEMALE SANDAN KOHAKU

72 cm.

38 Kg.

1 pcs

See Details
Sansai Female Sanke (Sakai FF)

SFF-SP02

SANSAI FEMALE SANKE

70 cm.

38 Kg.

1 pcs

See Details
Sold Out
Yonsai Female Karshigoi (Sakai FF)

SFF-SP03

YONSAI FEMALE KARSHIGOI

82 cm.

50 Kg.

1 pcs